Online course Mediteller (Bulgaria)

ОНЛАЙН КУРС ЗА КУЛТУРНИ ОПЕРАТОРИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Искате ли да станете експерт в опазването и поддържането на културното наследство на селските райони? Това е вашият шанс! Предлагаме на вашето внимание мултидисциплинарно, адаптивно и инклузивно обучение, разгърнато в шест модула – мастърклас и пет допълнителни обучителни презентации. Заложените тематики обхващат важни аспекти на опазването на културното наследство – употребата на технологични ресурси, дидактика, традиционни и модерни перспективи и др.

0,00 

Descripción

BG

ОНЛАЙН КУРС ЗА КУЛТУРНИ ОПЕРАТОРИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Искате ли да станете експерт в опазването и поддържането на културното наследство на селските райони? Това е вашият шанс! Предлагаме на вашето внимание мултидисциплинарно, адаптивно и инклузивно обучение, разгърнато в шест модула – мастърклас и пет допълнителни обучителни презентации. Заложените тематики обхващат важни аспекти на опазването на културното наследство – употребата на технологични ресурси, дидактика, традиционни и модерни перспективи и др.

 

EN

ONLINE COURSE FOR CULTURAL OPERATORS IN RURAL AREAS

Do you want to become an expert in transmitting the cultural values of rural areas? This is your chance! A transversal, adaptive and inclusive training proposal, through a Masterclass and five micro-credentials, including technological resources; didactics; traditional and contemporary perspectives, among others.

es_ES